fbpx
Lila Lotus

YOGA & pilates

Välkommen att yoga hos oss på Lilalotus.
Våran yoga är Ashtangayoga men vi har även yinyoga och pilates som vi håller i små grupper på max 10 – 12 deltagare/ grupp. Bokar gör du genom vårt formulär längre ner på sidan.

Yoga Stockholm Lila Lotus
höstterminen 2021

Schema

yoga med oss

våra instruktörer

Cecilia Olsson Lila Lotus
Cecilia Olsson

ASHTANGA & ASHTANGA MYSORE

Cecilia äger och driver Lila Lotus yoga & massage. Jag började praktisera yoga för över 20 år sedan och fastnade tidigt för just ashtangayoga. Har undervisat yoga sedan 2001 i både privat regi och på olika studios och träningsställen. Går regelbundet på workshops och tränar för olika yogalärare för att få inspiration och fortbildning.

Internationella lärare som jag praktiserat för och inspirerar mig är bla; Gabriella Pascoli, Graeme & Leonie Northfield, Natalia Paisano, Eddie Stern, Peter Sanson, Petri Räisänen, R. Sharath Jois, David Swenson, Richard Freeman, Chuck Miller, John Scott, Lino Miele, Dena Kingsberg, Frank Kappas, Kino MacGregor, Rolf Naujokat, Ron Reid & Marla Meenakshi, Danny Paradise, Manju Jois, Alice Fernandes, Ursula Scott & Minnar Martinez och här i Sverige har jag praktiserat för bla: Gittan Hendele, Anne-Lie Boman, Maria Boox, Charlotte Lindström och Therese Fridh.

circle-cropped (2)
Annika Fabré

yinyoga

Anika Fabre´ håller i Yinyoga klasserna hos oss. ”Kroppen är världens häftigaste verktyg, den anpassar sig efter vad vi gör och blir väldigt bra på vad vi gör mycket. Problemet är att när den gör det sker det lite på bekostnad av att funktioner vi hade tidigare försvinner. Balansen i kroppen kan bli lite skev. För mig är yogan ett sätt att hitta tillbaka balansen i kroppen att vi kan återfå rörligheten i lederna som vi hade som små. Det är inte crazy poses på Instagram.

Jag började yoga 2004 när jag fått mitt andra barn. Utbildade mig till yogalärare 2017 för att fördjupa min egen praktik. Har Yoga alliance 200 RYT och är på god väg mot 500 RYT. Inom Yin Yoga har jag ytterligare 100H Teacher training. Jag går på många utbildningar och workshops hos bland andra Chuck Miller och Joe Barnett, mitt motto är ” train more than you teach” När jag inte yogar så löptränar jag. Löpning och Yin yoga är den ultimata kombinationen, alla löpare borde yoga en gång i veckan.

Sofie Galvin Lila Lotus
Sofie Galvin

pilates

Sofie Galvin håller Pilates klasserna hos oss på måndagar.

Certifierad STOTT Pilates Instruktör. Med en bakgrund som dansare och en danspedagogutbildning från DOCH i Stockholm blev steget till att utbilda mig till STOTT Pilates Instruktör inte så långt. Det kändes som en naturlig väg att gå. Jag utbildade mig i New York på Pilates on Fifth och har nu jobbat i stort sett heltid med Pilates i 20 års tid, först New York och sen även Stockholm. Jag jobbar med både grupper och personlig träning, med eller utan redskap och maskiner. Det spelar ingen roll vart i livet du befinner dig, frisk, skadad, i eller ur form, gravid eller nyförlöst, du kan alltid ha nytta av att träna Pilates. Träningen är lätt att anpassa till precis vad du behöver. En av fördelarna med att träna Pilates hos Lila Lotus är att grupperna är små, det blir som personlig träning! Pilates gör dig stark och smidig, du får bättre hållning och det är näst intill omöjligt att skada sig när du tränar metoden.

Förutom att undervisa Pilates jobbar jag även som doula.

yoga med oss

OM ASHTANGA YOGA

Yogatraditionen anses vara ca femtusen år gammal. Ordet yoga har många betydelser, bla ”ena” eller ”förena”, (föreningen mellan kropp och själ såväl som till relationen mellan individen och det universella). Olika yoga typer kan skilja sig mycket åt men alla strävar de mot samma mål; ett större lugn och en större förmåga till koncentration och närvaro i vardagen.

Ashtangayogan består av ett antal ställningar som binds samman med rörelsesekvenser till olika serier där varje ställning bygger på den föregående. Det är en mycket dynamisk yoga där andningen styr rytmen och synkroniseras med rörelser så att en inre värme skapas med en utrensande svettning som följd . Enligt ashtangayogan börjar vägen mot insikt och högre utveckling med rening av den fysiska kroppen. Genom regelbunden utövning blir kroppen fri från orenheter, spänningar och blockeringar. Yoga övningarna stärker våra muskler och gör oss smidigare och mer flexibla. Förbränningen ökar och uthålligheten förbättras. Sinnet stärker förmågan till koncentration, flexibilitet och medveten närvaro i nuet.

Ashtangayogan är alltid individuell. I hjärtat av utövandet ligger andningen och den speciella vinyasametoden som underlättar för var och en att följa just sin kropp och sina förutsättningar. Det gör att nästan alla kan praktisera ashtangayoga oavsett ålder, fysisk kondition eller tidigare erfarenhet av yoga.

ASHTANGS 8 DELAR

Ordet ”Ashtanga” är sanskrit. ”Ashto” betyder åtta och ”anga” betyder steg. Det finns 8 delar inom ashtangayogan och alla de åtta delarna av ashtangayoga måste beaktas och praktiseras för att balans skall kunna uppnås. När vi praktiserar Ashtangayoga i enlighet med Sri K. Pattabhi Jois tradition, så börjar med vi att uppmärksamma steg 3, 4 och 5. Han menade att man alltid måste börja med det fysiska/externa planet, dvs asanas och andning, dock med ett fokuserat sinne. När kroppen renats kan vi rikta mer uppmärksamhet mot att göra samma sak med sinnet. Samtidigt utvecklas kapaciteten successivt att förstå och förändras i enlighet med de första två stegen. 

 

Ashtangayogan består av ett antal ställningar som binds samman med rörelsesekvenser till olika serier där varje ställning bygger på den föregående. Det är en mycket dynamisk yoga där andningen styr rytmen och synkroniseras med rörelser så att en inre värme skapas med en utrensande svettning som följd . Enligt ashtangayogan börjar vägen mot insikt och högre utveckling med rening av den fysiska kroppen. Genom regelbunden utövning blir kroppen fri från orenheter, spänningar och blockeringar. Yoga övningarna stärker våra muskler och gör oss smidigare och mer flexibla. Förbränningen ökar och uthålligheten förbättras. Sinnet stärker förmågan till koncentration, flexibilitet och medveten närvaro i nuet. Ashtangayogan är alltid individuell. I hjärtat av utövandet ligger andningen och den speciella vinyasametoden som underlättar för var och en att följa just sin kropp och sina förutsättningar. Det gör att nästan alla kan praktisera ashtangayoga oavsett ålder, fysisk kondition eller tidigare erfarenhet av yoga.

Betyder ungefär ”yttre kontroll” och innefattar själsliga, etiska ställningstaganden.
Hur vi väljer att leva och behandla oss själva och vår omvärld.
Yama innehåller fem förslag på hur vi kan agera mer moraliskt:

Ahimsa – icke-våld
Satya – sanningsenlighet, ärlighet
Asteya – att inte stjäla
Brahmacharya – måttlighet, icke-frosseri
Aparigraha – icke girighet, ha-begär

Niyama betyder ungefär ”inre kontroll” och innehåller fem överväganden kopplade till vår livsstil.

Shausha – yttre och inre renlighet
Santosha – att vara nöjd med det man har
Tapas – självdisciplin
Svadhyaya – självrannsakan
Ishvarapranidhana – osjälviskhet, att se sig själv som en del av något större

Niyama betyder ungefär ”inre kontroll” och innehåller fem överväganden kopplade till vår livsstil.

Shausha – yttre och inre renlighet

Santosha – att vara nöjd med det man har

Tapas – självdisciplin

Svadhyaya – självrannsakan

Ishvarapranidhana – osjälviskhet, att se sig själv som en del av något större

Asana är kroppsliga ställningar. Enligt yogafilosofin kan inte en själslig och mental balans uppstå i en sjuk eller försvagad kropp. Regelbunden övning av asanas ger en starkare och friskare kropp och ger därför förutsättningar för stabilitet och jämvikt i såväl kroppen som sinnet och själen. Ashtangayogan består av sex olika ställningsserier där varje serie syftar till att rena och stärka oss både fysiskt, psykiskt och andligt.

Pranayama är i första hand andningsövningar. I Ashtangasystemet är grundläggande pranayama integrerat i asana utförandet. Enligt ashtangayogatraditionen ska man inte göra mer avancerad pranayama innan kroppen är tränad i asanas. De inre organen och nervsystemet är då inte tillräckligt renat och man måste också under lång tid ha tränat på att integrera bandhas, andning och vinyasa.

Pratyahara betyder sinneskontroll. Förmågan att kontrollera sinnet och att inte låta sig distraheras, medveten fokusering. Att rikta sinnet mot det man vill och inte bli fäst vid tankar som distraherar i t ex asana eller pranayama. När vi nått Pratyahara blir de sista 3 stegen möjliga.

Dharana betyder koncentration. Förmågan att bibehålla fokus trots störningsmoment. Att till exempel behålla koncentration trots motstånd när man praktiserar asanas. En förmåga att sätta sig utanför sig själv och sträva efter att uppgå i flödet.

Dhyana betyder meditation.Till exempel den ”rörliga meditationen” som uppstår när man praktiserar asanas där andning, rörelse, drishti och bandhas är i ett. Ett tillstånd när inga tankar finns och man är på samma gång riktad inåt mot sig själv och flödet, och samtidigt utåt mot tillvaron och världsalltet.

Samadhi är yogans högsta mål. Kropp, sinne och själ är i total frid och ro och uppgår i klarhet med alltet runtom, integration.

tre grupper av serier

Inom ashtanga yoga kallas Andning, Bandha & Drishti för Trishtana och hålls i varje position,  Vinaysa är det som binder ihop de olika Asanas till en flödande serie. Det finns tre olika grupper av serier: Yoga Chikitsa är den första serien som avgiftar och rättar till kroppen Nadi Shodana är den andra serien som jobbar med nervsystemet, öppnar & renar energi kanalerna. Sthira Bagha är de avancerade serierna A, B, C & D. Varje asana/ställning förbereder för nästa och bygger upp styrka, balans och rörlighet för att kunna gå vidare.

Är när andningen styr rörelsen. Det innebär att rörelse och andning synkroniseras. Vinyasan hjälper till att skapa rytm och ett lugnt fokus. Vinyasasystemet länkar ihop rörelse efter rörelse till ett flöde. Sri K.Pattabhi Jois har utarbetat ett noggrant system där varje asana har ett bestämt antal vinyasa som gör att man vet exakt hur man ska röra sig in och ut ur en ställning/asana (och med hur många andetag). Vinyasasystemet sammanlänkar varje asana med andning och rörelser. Det traditionella sättet att leda en Ashtanga yoga klass innebär att läraren räknar vinyasa/andetag på sanskrit och att gruppen rör sig med utgångspunkt från detta i ett gemensamt flöde. När man väl memorerat denna ordning/koreografi kan yogan bli mera meditativ. I början kan det hända att andetaget inte räcker till för att utföra en rörelse. Då kan man behöva ”lägga till” extra andetag. Sen kan man successivt försöka ta längre och lugnare andetag och jobba mot att följa vinyasan exakt. Det är viktigt att redan från början försöka hålla andningen jämn och lugn och att jobba mot att in- och utandning blir lika långa samt att både in- och utandning har samma ”kraft”. Vinyasa-systemet bygger på att vi också använder oss av de andra viktiga byggstenarna i ashtangyogan; ujjayi-andning, bandhas och drishti.

Vi använder oss hela tiden av en speciell sorts andningsteknik, en pranayama som kallas ujjayi. Från första andetaget i första solhälsningen fram till att vi lägger oss ner i den sista vilande ställningen Savasana. Andningen hjälper oss att hålla fokus, en lugn andning ökar det meditativa tillståndet och sinnet får hjälp att inte distraheras. Andningen kan också hjälpa oss att märka när vi har ansträngt oss för mycket. Blir andningen ansträngd, flåsig eller högljudd, då vet vi att det är dags att “backa” sakta ner och hitta tillbaka till korrekt ujjay. Den hjälper oss att ha jämna riktiga andetag och på så sätt syresätta blodet bättre. Vi får lättare att utföra ställningar på ett avslappnat sätt. Om musklerna stretar emot eller smärtar hjälper andningen till att komma förbi det. Sköldkörteln aktiveras och vi ökar ämnesomsättningen och kroppsvärmen vilket bidrar till utrensningen, svettningen.

Inom ashtangayogan talar vi om bandhas, eller kroppslås. I princip innebär det att vi aktivierar olika muskelgrupper som sedan hjälper oss att kanalisera, styra eller rikta energin i kroppen. Bandhas hjälper också till att stödja och förstärka vissa delar av kroppen t ex ryggraden och skyddar vid rörelser och ställningar. Vid aktivering av bandhas skyddar vi också vissa inre organ. Bandahs har en intim koppling till andningen. Det finns tre typer av bandhas:

*mula bandha – rotlås (bäckenbotten)

*uddiyana bandha – buklås (nedre delen av buken)

*jalandhara bandha – struplås (struphuvudet)

Varje asana i ashtangayoga-systemet har en fokuseringspunkt, drishti, en bestämd punkt som vi ska vila blicken på. Det finns tio olika drishtis och alla syftar dom till att:

Dra uppmärksamheten inåt. Öka dharana/koncentrationen, hjälpa oss att behålla fokus. Slippa bli distraherade av sånt som sker runtomkring (pratyahara). Hjälper oss att så småningom hitta ett meditativt flöde (dhyana). Hjälpa oss att slippa ta ställning till var man ska fästa blicken hela tiden, och därigenom lättare behålla fokus. Drishtis kan också hjälpa oss att förlänga en rörelse eller bibehålla/rikta en energi åt ett speciellt håll. I balansställningar kan drishti göra det lättare att hålla balansen. De tio olika drishtis är:

*NASAGRAI – nästippen

*BHROOMADHYA / AJNA CHAKRA– det tredje ögat (mellan ögonbrynen)

*NABI CHAKRA – naveln

*HASTAGRAI – fingertopparna

*PADHAYORAGRAI – tårna

*PARSHVA – höger sida

*PARSHVA – vänster sida

*ANGUSHTA MA DYAI – tummarna

*URDHVA / ANTARA – uppåt

*ADHO MUKHA – neråt (mot golvet)


Effekter av ashtangayoga

Ger starkare, smidigare och längre muskler och löser upp spänningar och blockeringar i kroppen ökar mental och fysisk styrka, flexibilitet, uthållighet och balans renar kroppen från gifter och slaggprodukter stärker immunförsvaret och ökar ämnesomsättningen ökar självmedvetenheten och reducerar stress rätar ut snedheter i kroppen och frigör nervsystemet förbättrar syreupptagningsförmågan, kvaliteten på andningen och medvetenheten om andningen ger allsidig träning för hela kroppen balanserar tarmarna och de inre organens funktion och kvalitet botar eller lindrar de flesta problem i rygg, axlar och nacke väcker kroppen och sinnet till liv och ger mer energi och livskraft ökar andlig medvetenhet och känslighet hjälper oss gradvis att leva ett sundare liv och att bli mer uppmärksamma på kroppens signaler lugnar sinnet och förbättrar minnet, koncentrationsförmågan, kreativiteten och livskvaliteten hjälper oss att hitta balans i våra liv och ger oss ett redskap att bättre hantera livets svängningar.

Enligt ashtangayogatraditionen inleder och avslutas yogan med att läsa ett mantra, på sanskrit. Det kan vara ett sätt att samla ihop sig och koncentrera sig inför och efter yogan.

ASHTANGA MANTRA / inledningsmantra

”Om

Vande Gurunam charanaravinde

Sandarshita svatmasukavabodhe

Nishreyase jangalikayamane

Samsara halahala mohashantyai

Abahu Purushakaram

Shankhacakrsi dharinam

Sahasra sirasam svetam

Pranamami patanjalim

Om”

MANGALA MANTRA / avslutningsmantra

”Om

Swasthi-praja bhyah

pari pala yantam

Nya-yena margena

mahi-mahishaha

Go-bramanebhyaha . shubamastu-nityam

Lokaa-samastha

sukhino-bhavanthu

Kale varsatu parjanyah

Prthivi sasyasalini

Desoyam ksobharahito

Brahmana santu nirbhayah

Om

Shanti, shanti, shanti”

Vi människor reagerar på förändringar i planeternas och stjärnornas ställningar på samma sätt som naturen. Många av oss är omedvetna om full- och nymånens effekter medans andra känner det i tex hur mycket eller lite energi man har. I ashtangayogans tradition är mån-dagarna ogynnsamma tidpunkter för praktisering och gör därför uppehåll under mån-dagarna. Tiden under full- eller nymåne, anses som en ostadig tid för kroppen och själen. Det betyder att det finns en större risk för skador än under andra dagar eftersom koncentrationen och energin som man behöver för practicen, lättare blir störd. Det anses också ta längre tid att bli frisk om man skadar sig.

vårterminen 2020

priser

 • terminskort

  Träna hur mkt du vill under 17 veckor

  5000 :-
 • Terminskurs

  1 gång/vecka (kan ta igen missat tillfälle under terminen)

  2500 :-
 • Kort kurs 5 gånger

  Nybörjare

  800 :-
 • Kort kurs 6 gånger

  Nybörjare

  950 :-
 • Klippkort 10 gånger

  Giltigt terminen ut

  1900 :-
 • Månadskort

  1600 :-
 • Pilates 17 gånger

  3000 :-
 • Drop in

  200 :-
 • Drop in

  Första gången

  100 :-
yoga

förfrågan

Skicka oss en förfrågan av vilken yogatyp du önskar delta, så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Det går att boka privat lektioner eller abonnera hela lokalen för speciella tillfällen eller till privata kurser.

  Anmäl mig till Lila Lotus nyhetsbrev  Behandlingar Stockholm